Monthly Archives: مرداد ۱۳۹۴

پروژه های عمرانی

واحد عمران و ساختمان این شرکت با اتکاء به نیروی انسانی متخصص و مجرب سعی بر آن دارد ضمن حفظ برنامه زمانبدی، نسبت به اجرای مناسب و استاندارد پروژه­ها، در راستای تأمین رضایت ذی نفعان گام بردارد. زمینه فعالیت­های واحد عمران و ساختمان این شرکت به شرح زیر می باشد: طراحی و ساخت پروژه­های احداث […]

ادامه مطلب

Enter your keyword